czwartek, 29 sierpnia 2013

48. Wybory zwierzaka Blogowego - II Etap : Ania i Mańka,, Gdyby każdy był albo przyjacielem , albo wrogiem świat byłby o wiele prostszy... ``


~ Hej :)


Dziś miało być opowiadanie , ale napisałam trzy różne wersje i każda była bohomazem XD Ale obiecuję , że dotrzymam słowa - Nie długo będzie opowiadanie i ta notka będzie dość długa XD Dziś porcja zdjęć Mańki oraz Anki. Są to sesje konkursowe. Na razie nie głosujecie. Dopiero PO WSZYSTKICH SESJACH będziecie głosować na jedną osobę z tych par. To zaczynamy ;D Najpierw odpowiedzi do komów ;D

Mental - Dzięki ;D

Promienista - ;D

Jaszczurka03 - Hem , hem XD Dzięki :D

YuKa - Hehe , trzeba przyznać , że Mental ma refleks ;D

Jolly July - Dziękuję ;D


 &&&

Ania


,,Księżyc hak, gwoździe gwiazd przyt­rzy­mują niebo, co na głowę chce mi spaść.``


,,Słońce uśmie­cha się do mnie, ty uśmie­chasz się do niej. No tak, wakacje. ``


,,Nie trze­ba mieć ko­rony, aby być królem życia.``


I Like - Opalanie się w cieniu XD


,,Te­raz, gdy już nau­czy­liśmy się la­tać w po­wiet­rzu jak pta­ki, pływać pod wodą jak ry­by, bra­kuje nam tyl­ko jed­ne­go: nau­czyć się żyć na ziemi jak ludzie.`` 


,,W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca`` ,,Czy nie star­czy, że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mie­szkać wróżki? ``


,,Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady``


,,Wszystko mi mówi , że mnie ktoś pokochał XD``


,,To do­piero je­den liść, a zos­tał jeszcze cały las.`` 


,,Nie machaj kwiat­kiem, gdy miecz wyciągają...``


,,Siej­my wśród ka­mieni ziar­na kwiatów,…bo o ileż piękniej żywą łąką się ra­dować niż wśród zim­nych głazów egzystować.``


,,Nig­dy nie przes­ta­waj się uśmie­chać, na­wet jeśli jes­teś smut­ny, po­nieważ nig­dy nie wiesz, kto może się za­kochać w twoim uśmiechu.`` 


,,Bo­wiem człowiek po­winien al­bo kochać, al­bo myśleć. Kochać i myśleć jed­nocześnie to jak cze­koladę czos­nkiem zagryzać.``


,,Zbyt często
Życie to Czekanie

na Weekend,
Świeta
i na Wakacje`` 


 I to tyle.

- OMG XD Paszczur musi być XD

Nie przesadzaj Anka XD

- Łatwo ci mówić -,- Kij , olewam to XD

No dobra. To jak już przestałaś nawijać , to nadszedł czas na Mańkę ;D

Mańka


 ,,Cza­sem mam ochotę wyk­rzyczeć im wszys­tkim pros­to w twarz, że prze­cież wca­le mnie nie znają, więc nie mogą mnie oce­niać. Tyl­ko prob­lem po­le­ga na tym, że ja sa­ma siebie nie znam. ``


,,postępuj tak,aby pat­rząc w lus­tro nie nachodziła cię chęć go obróce­nia ;) ``


,,Nie trać nig­dy cier­pli­wości; to jest os­tatni klucz, który ot­wiera drzwi``.


,,Wolę spot­ka­nie z psem, który mnie ob­szcze­ka, niż z tym, który zacza­ja się z tyłu i bez os­trzeżenia chwy­ta za łydkę.``
  

,,Pat­rzysz w niebo. I co widzisz ? Jedną niewiadomą ? Po­ran­ne pro­myki słońca ? Białe, pucha­te chmur­ki ?
Ja widzę roz­laną przez Bo­ga, ideal­nie roz­pro­wadzoną niebieską farbę. Je­go ręka jest niczym ręka per­fekcyj­ne­go ar­tysty, który na­dal nie jest pew­ny jak ma wyglądać je­go obraz.``
 

,,Dob­ry dzień na wa­lenie głową w ścianę i wychodze­nie z siebie. XD``


,,Można zachwy­cić się kwiatem będąc przechod­niem...Aby zachwy­cić się je­go wnętrzem, trze­ba się przy nim zat­rzy­mać i poświęcić mu swój czas. Tak sa­mo jest z człowiekiem.  ``


,,Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech. ``


"Kocham Cię" - dwa słowa, które pot­ra­fią zniszczyć przy­jaźń...
"Zos­tańmy przy­jaciółmi" - dwa słowa, które niszczą miłość... 


,,Don`t worry , be happy ;D ``


,,Two­je naz­byt słod­kie słowa, spra­wiły, że mo­ja rzeczy­wis­tość jest te­raz gorzka. ``


,,Nieważne jak wy­soko pod­niesiesz głowę i po­pat­rzysz w Niebo… No­gami cały czas stoisz na Ziemi i mu­sisz nau­czyć się twar­do po Niej stąpać. ``


 ,,Marze­nia są jak kwiaty , naj­pierw trze­ba po­sadzić na­siono , po­tem od­po­wied­nio je pielęgno­wać , do­piero po upływie cza­su zak­wi­tają swoją niepow­tarzal­nością , barwą i słod­kim zapachem``  


No to tyle. Teraz czas na konkurs -

***

Mental otrzymuje punkt. ;D


Teraz -
 

UWAGA! PYTANIE ZA 3 PUNKTY!!!

Co to za zwierzak?

Podajcie numer i rasę ;D Powodzenia!


***

Wiadomość z ostatniej chwili - Kupiłam nowego LPS`a ;D A jest to...Beagle - NO# Hipis z extreme pet XD Kosztował ,,tylko`` 34 zł XD Kij , jest sweet ;D Będzie się nazywał Jimmi i chodzi do III gim ;D


To tyle. 


~ Pa miśki ;*

piątek, 16 sierpnia 2013

47. Prace na konkurs u Victorii i YuKi,, Motylem byłem , ale utyłem XD ``


~ Hejooooo ;D


Dawnooooo nie pisałam XD Rozleniwiłam się nie miłosiernie XD Ale cóż. Mam usprawiedliwienie ;D Nagrywałam i montowałam filmiki. Oto i moje dzieło ::D Nommmm :> Dobra. Koniec wywodów. Na początek odpowiedzi :

Mental - Dzięki ;D

Promienista - Jestem ciekawa , czy mylisz o dobrym zwierzaku ;D

Alutka - Dzięki :)

YuKa - Hehe ;) Dzięki za pozdrowienia ;*

Ania - Dzięki :D

YuKa - Ok


No. Dziś notka krótka XD Matko... Najpierw mnie 3 tygodnie nie było , teraz napiszę notkę na dwa zdania XD Ale spoko. Piszę opowiadanie ;) Następna notka będzie tak długa , że wam się aż jej nie będzie chciało w czałoci przeczytać  XD Dobra. Dziś pracę na konkurs u YuKi i Victorii


U YuKi na początek ;)

i u Victorii -Wierszyk -


,,Urodziny``

Dzisiaj dzień jest wyjątkowy ,
I wie o tym każdy z nas.
Jubilatem jesteś dziaj,
Wyjątkowy jest to czas.

Blog twój roczek dzisiaj kończy,
Drugi roczek zacząć czas.
Coś się kończy , coś zaczyna,
Życie leci szybko tak.

Dużo szczęścia , pomyślności,
Na ten nowy , lepszy czas.
Dużo weny i pomysłów,
I by wolniej płynął czas...To teraz czas na nasz mini konkurs ;D

Punkt otrzymuje Mental ! - Był pierwszy ;D
 

Zagadka nr. 2

Ile jest serii BB ( Łącznie z najnowszą , z G3 ;) )
Nom. To tyle. Jeszcze jedna sprawa. Po 1 - Zapraszam na YT. Już nie długo następny odcinek Bitwy o Dom :D Po 2 - Zapraszam na forum dla kolekcjonerów LPS - Forum LPS. Na prawdę warto się rejestrować :D 

 


I to tyle. Do następnej notki ;D


~ Pa Mordki :*